Vi tar ansvar för klimatet

Studsvik Tech Park är en del av ett stort EU-projekt: NRGY HUB. Projektet arbetar för att minska koldioxidkoncentrationen i atmosfären. Vi utvecklar morgondagens energilösningar.

Tillsammans med startups, företag och innovatörer arbetar vi för ta fram nya energilösningar – och vi vill att det ska gå fort.
Vi på Studsvik Tech Park bidrar till projektet med det vi är starkast på: Fysiska testmiljöer. Vårt område är självförsörjande inom produktion av vatten, el, värme, komfort- och processkyla och mycket mer. Vi erbjuder testmiljöer i världsklass.

Det här är NRGY HUB

Projektet är ett utvecklingsnav för energilösningar. Tillsammans bidrar vi med kompetens, test- och demonstrationsmiljöer, internationell affärsutveckling och strategisk marknadsföring till små och medelstora företag.

Satsningen pågår till årsskiftet 20/21. Genom att bland annat stötta bolag i olika tillväxtfaser och etablera samarbeten internationellt, vill vi nå följande mål:

  • Nå ökad resurseffektivitet genom utveckling av energi- och klimateffektiv teknik.
  • Samla aktörer till en internationellt konkurrenskraftig utvecklingsnod för energieffektivisering.
  • Skapa ett nav i östra Mellansverige som bygger långsiktig struktur för samägande.
false
false
false
false

Vi som driver NRGY HUB

Studsvik Tech Park samarbetar med sex andra aktörer för att driva arbetet framåt. Vårt bidrag är att erbjuda fysiska testbäddar.

Mälardalens högskola beskriver projektet så här:
https://www.mdh.se/forskning/inriktningar/framtidens-energi/nrgy-hub