Nykhackcamp2018

Den 9-10 november i år arrangerades Hackathonet Nykhackcamp2018 på Studsvik Tech Park. Evenemanget arrangerades av Nyköpings IT-kluster, en ideell förening som hålls samman av Nyköpings kommun.

Inför Hackathonet var förväntningarna bland annat att ge ett framtida underlag för IT-klustrets och branschens kompetensförsörjning, hållbar utveckling genom att nya digitala tjänster tas i bruk och en ökad digitalisering i samhället genom att behov möter lösning och ger nytta.

Hackathonet gick under temat ”Hållbara utmaningar – digitala lösningar”. Totalt deltog lite drygt 40 deltagare som antingen kom från IT-klustret, studerade, frilansade, anställda i branschen eller närliggande yrken. Deltagarna delades in i nio olika team som alla hade chansen att vinna i fyra olika kategorier:
• Bästa projekt (huvudvinst), pris 20 tkr
• Bästa team, pris 10 tkr
• Bästa presentation, pris 10 tkr
• Bästa teknik, pris 10 tkr

I juryn satt Studsvik Tech Parks projektledare Thomas Vedin tillsammans med Ahmad Eid (Be Good Sweden), Åsa von Heland (Nyköpings kommun), Peter Palmebäck (Nyköpings kommun), Johan Granlund (Prima kod), Karin Sundby (Ideando) och Christian Brantö (ALMI).

Nykhackcamp2018 blev ett väldigt lyckat evenemang som Studsvik Tech Park bidrog till i form av finansiering, lokal och förtäring. Under våren 2019 planerar Nyköpings IT-kluster att bjuda in deltagarna till en Reunion och en Test Drive – där de som vill driva sina projekt vidare ges möjlighet att göra det.

 

Juryn utsåg följande lag som vinnare:

Bästa projekt: Team C-Zero – ditt ekologiska fotavtryck. 

Motivering:
Teamet tog sig an en stor utmaning och kunde på den korta tiden formera ett mycket väl fungerande team, få fram en bra och tydlig presentation med fungerande teknisk lösning. Idén kan göra stor nytta och effekt utifrån temat hållbara utmaningar.

Förklaring:
C-Zero är en produkt där du kan mäta ditt dagliga koldioxidutsläpp och få reda på hur det förhåller sig till resten av landet. Tanken är att den ska vara smidig, smart och snabb att använda för att därefter kunna ge personliga verktyg för hur just du ska minska ditt fotavtryck på världen. Produkten jämför bland annat dina måltider, energiförbrukning och transporter för att sedan analysera dina negativa samt positiva vanor. C-Zero är menat för en bred målgrupp med en design som är lätt att använda och funktioner för att stimulera vardagen. Slutligen ger den bekräftelser på dina dagliga prestationer och tips på hur du bekämpar din inre miljöbov.

Bästa presentation: Team Fossilfri 

Motivering:
Team Fossilfri kunde både presentera en muntlig presentation som var tydlig och lätt att förstå. Tekniken var snygg, tydlig och genomarbetad samt välfungerande. 
På den korta tiden lyckades de förmedla både budskap och nytta och potential.

Förklaring:
Fossilfri hjälper företag och privatpersoner att nå ett fossilfritt mål genom att chauffören enkelt hittar närmaste tankställe med miljövänligare bränslen. Med tjänsten kan man reducera koldioxidutsläppen från fordon med upp till 90%. Bränslen som HVO och RME ger idag samma ekonomi som diesel och i Sverige finns det idag tio leverantörer och ca 450 stationer. Dock är inte detta känt av allmänheten. Det finns inte heller någon som erbjuder en tjänst där detta görs känt och tillgängligt. Tänk er Lendo för bränsle. I dagsläget kan det vara svårt att hitta tankstationer då det inte finns någon överblickstjänst. Genom tjänsten Fossilfri, som leverantörer kan ansluta till, har man ett centraliserat system där företag får tillgång till fler leverantörer. Genom karttjänsten kan chauffören enkelt hitta närmaste tankställe för att kunna tanka fossilfritt.

Bästa team: Team 500 

Motivering:
Ett stort och väl fungerande team som formerades vid start och där alla kände ägarskap för idén och  projektet. Personers kompetens och erfarenheter i teamet nyttjades effektivt och med bra styrning.

Förklaring:
500-veckorsutmaningen – för att alla enklare ska kunna göra skillnad och tillsammans hjälpa till att nå FN:s globala mål. “Varje person behövs för att vi ska nå FN:s 17 globala mål. Med 500-veckorsutmaningen kan alla vara med och påverka, varje vecka fram till år 2030.”

Bästa teknik: Team Tankbar – Snowpro

Motivering:
Teamet har använt ny och utmanande teknik med en tydlig anpassning till användarens perspektiv. Tekniken var väl utvecklat och testad under eventet och uppvisades live inför juryn.

Förklaring:
Snowpro effektiviserar väsentligt planering, drift och uppföljning av snöröjning med ny digital lösning.