Perfekt för rätt verksamhet

Unik företagspark nära Stockholm

Mindre än en timme från Stockholm ligger Studsvik Tech Park – på en yta stor som Monaco. Vi är en företagspark som samlar nationella och internationella företag, organisationer och nyckelkompetenser. Vi erbjuder även miljöer för test och demonstration.

Bara 30 minuter från oss finns internationell flygplats, motorväg och tågtrafik. I och vid parken finns vårt eget värmeverk, vattenverk och avloppsreningsverk. Vi har en hamn för djupgående fartyg och restaurang.

Studsvik Tech Park har infrastruktur som en mindre stad. I en perfekt miljö för tester, provning, analyser möts forskning, vetenskap och utveckling.

Vi träffar dig gärna.

En satsning på morgondagens lösningar

Hur ska vår värld se ut i framtiden? Hur kan vi anpassa oss till kraven som ställs i och med klimatets utmaningar? Minskade koldioxidutsläpp och energiutmaningar är ödesfrågor.

Idag är Studsvik Tech Park en plats som samlar flera verksamheter med syfte att utveckla fossilfria energikällor, minska koldioxidutsläpp och annan påverkan på miljön. Vi riktar oss mot företag, organisationer, lärosäten, startups och innovatörer. Är du en av dem?

Företagen i vår tech park

Utan företagen vore Studsvik Tech Park ingenting annat än en plats för unik testmiljö. Vi är stolta över de aktörer som verkar på området och glada att flera framgångsrika företag har lagt grunden på vår mark.

Störst i dag är kärnteknikbolaget Studsvik Nuclear AB, med 160 anställda på området. De anställda där möter tech park-kollegor från bland annat Svafo, Cyclife EDF och Better Energy i vår restaurang.

false
false
false
false
false
false
false