Tåg, flyg och motorväg inom 30 minuter

Ibland kallar vi oss för Sveriges mest oupptäckta tech park. Vi finns i natursköna omgivningar direkt vid Östersjöns strand, men ändå har vi bara en dryg timme till Stockholm.

Nyköping, med Skavsta flygplats, motorväg och tågstation, nås på 30 minuter. När Ostlänken står färdig får vi ännu bättre möjligheter att nå övriga Sverige och kontinenten.

Läget skapar möjligheter. 80 hektar av vår mark är klassat som skyddsobjekt och vi har stora ytor för den som vill etablera ny verksamhet här. Med hela Sörmland och Stockholm inom räckhåll finns goda möjligheter att attrahera arbetskraft till området.

Där forskning, vetenskap och innovation möts

Parken är en före detta statlig forskningsstation. Den erbjuder infrastruktur anpassad för test, provningar och living labs. Företagen som verkar på vårt område kan utveckla och forska för snabb utveckling och framtida satsningar.

På Studsvik Tech Park får företag och entreprenörer chansen att prova idéer och produkter i verklig miljö, samtidigt som teknologijättar kan hitta lämplig infrastruktur och kompetens.

Vi erbjuder en kreativ mötesplats för entreprenörer som fokuserar på vetenskap, forskning och innovation. Vår företagspark är främst lämpad för verksamheter inom energiteknik, miljöteknik, materialteknik, nukleär- och strålteknik samt marinteknik, men vi ser möjligheter även inom fler branscher. Kontakta oss gärna för att se vad vi kan göra för ditt företag.

false

Företagen på Studsvik Tech Park

Företagen i vår tech park är inriktade mot bland annat konsulttjänster inom kärnteknik, en naturlig följd av den forskning som tidigare bedrevs här. Vi vill gärna bredda oss med fler branscher.

Den nu världsomspännande filterproducenten Camfil, med idag över 5000 anställda, startade sin verksamhet hos oss. Samma sak med KWD, som tillverkar instrument för kärnkraftindustrin.

I dag ser vi gärna etableringar inom andra branscher i Studsvik. Vi är glada att bland annat bolagen Better Energy, Baltic Waters och Element Materials Technology finns i vår företagspark.

false
false

Studsvik AB / Studsvik Nuclear AB

Kärnkraftföretaget Studsvik erbjuder en rad avancerade tekniska tjänster till den globala kärnkraftindustrin. De hjälper kunder som hanterar radioaktivitet och radioaktivt material. Företaget har mer än 75 års erfarenhet av kärnteknik och tjänster i radiologisk miljö. Studsvik Nuclear AB har 160 anställda i området utanför Nyköping och inom koncernen över 500 anställda i sju länder. Förutom i Sverige finns Studsvik i Tyskland, Schweiz Storbritannien, USA, Japan och Kina. Bolagets aktier finns noterade på Nasdaq Stockholm.

false

Cyclife Sweden EDF

Har 150 anställda i Studsvik och arbetar med avfallshantering nationellt och internationellt sedan 40 år tillbaka. Cyclife Sweden tar hand om låg- och medelaktivt radioaktivt avfall.

false

Better Energy

Better Energy är ett energibolag som producerar ny grön el från solen. De projekterar, finansierar, bygger, driftar och äger solparker som genererar ren elektricitet – hela tiden med fokus på lokal förankring och samspel med naturen. Better Energy Sweden har kontor i Malmö och arbetar med projekt över hela Sverige.

false

Element

Element, tidigare Exova, har ett världsunikt laboratorium för provning av plaströr i Studsvik. De har utfört oberoende trycktester sedan 1973 och servar främst leverantörer av plastmaterial, plaströr och slutanvändare. Totalt har bolaget 200 laboratorier runt om i världen.

false

CNNC

CNNC Nordic R&D Center är China National Nuclear Corporations (CNNC) första internationella forsknings- och utvecklingskontor. CNNC är främst verksamma inom forskning och utveckling, byggande, produktion och drift inom områdena kärnkraft, kärnbränsle, kärnteknik, miljöskydd och kärnenergi, samt internationellt samarbete, import och export.

false

Svafo

AB Svafo har också sitt huvudkontor i Studsvik. Bolaget avvecklar kärntekniska anläggningar på ett säkert och miljömässigt sätt. Dessutom tar de hand om kärnavfall från den tidiga svenska kärnforskningen.

false

BalticWaters

BalticWater är en oberoende stiftelse som arbetar med att förbättra Östersjöns miljö. Stiftelsen genomför storskaliga, åtgärdsorienterade miljöprojekt och bedriver tillämpad forskning för att visa vilka åtgärder som kan bidra till ett friskare hav och livskraftiga fiskbestånd. Projekten genomförs på land, längs kusten och i havet. BalticWaters verkar också för att utveckla och sprida kunskap om Östersjöns miljö till allmänhet, myndigheter och beslutsfattare. Målet är att öka kunskapen om de utmaningar som havet står inför och bygga opinion så att beslut blir tagna och åtgärder genomförda.