Nykhackcamp2018

Den 9-10 november i år arrangerades Hackathonet Nykhackcamp2018 på Studsvik Tech Park. Evenemanget arrangerades av Nyköpings IT-kluster, en ideell förening som hålls samman av Nyköpings kommun. Inför Hackathonet var förväntningarna bland annat att ge ett framtida underlag för IT-klustrets och branschens kompetensförsörjning, hållbar utveckling genom att nya digitala tjänster tas i bruk och en ökad […]